Στα μέλη της InfraRed περιλαμβάνονται περισσότεροι από 20 φεμινιστικού, συνεταιριστικού, αντιφασιστικού και εναλλακτικού χαρακτήρα πάροχοι υπηρεσιών από 19 διαφορετικές περιοχές, που έχουν συσπειρωθεί αλληλέγγυα για να στηρίξουν ο ένας τον άλλον στο κοινό μας έργο. Το δίκτυό μας υπάρχει για να διευκολύνει την επικοινωνία, τη διαφάνεια και τη συνεργασία σε κοινά έργα μεταξύ των μελών, κρατώντας ταυτόχρονα την αυτονομία κάθε οργανισμού.

Οι οργανώσεις μας εργάζονται από διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές στον κόσμο και εξυπηρετούν διαφορετικές κοινότητες, αλλά έχουμε ενώσει δυνάμεις σε μια κοινή προσπάθεια να δώσουμε την εξουσία στα χέρια των ανθρώπων που υποστηρίζουμε. Η τεχνολογία παρέχει ολοένα αυξανόμενους τρόπους ώστε κοινότητες και οργανισμοί να επικοινωνούν, να μοιράζονται τη γνώση και να οργανώνονται. Ταυτόχρονα, ο καπιταλισμός έχει δώσει προτεραιότητα στην ανάπτυξη τεχνολογίας που βλάπτει το περιβάλλον, εκμεταλλεύεται τους εργαζόμενους και επεκτείνει την εμβέλεια εκείνων που επωφελούνται περισσότερο από την κοινωνική ανισότητα. Η τεχνολογία χρησιμοποιείται από εταιρείες και έθνη-κράτη για να μας ταξινομήσει, να μας παρακολουθήσει, να μας φιμώσει, να μας φυλακίσει και να εμπορευματοποιήσει τις πιο ενδόμυχες, προσωπικές μας ανασφάλειες.

Οι πάροχοι υπηρεσιών InfraRed πιστεύουν στον επαναπροσδιορισμό του τρόπου χρήσης της τεχνολογίας. Πιστεύουμε ότι η τεχνολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την καταπολέμηση της πατριαρχίας, της λευκής υπεροχής, του ρατσισμού, της οικονομικής ανισότητας και άλλων μορφών κοινωνικής αδικίας, όταν η ανάπτυξη και η χρήση της τεχνολογίας βασίζονται στις ανάγκες των ανθρώπων και των κοινωνικών κινημάτων με τα οποία συνεργαζόμαστε καθημερινά.

Καθώς η τεχνολογία συνεχίζει να εξελίσσεται με ταχείς ρυθμούς, οι οργανισμοί μας αντιμετωπίζουν μεγάλες προκλήσεις παραγωγικού δυναμικού, βιωσιμότητας, εργασίας και ασφάλειας. Δεσμευόμαστε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις μαζί, μέσω κοινών έργων, ανταλλαγής πληροφοριών και συντονισμού. Δεσμευόμαστε να ξεπεράσουμε τα εμπόδια χώρας, φύλου, γλώσσας και οικονομικών πόρων μεταξύ των μελών μας. Δεσμευόμαστε να δώσουμε προτεραιότητα στην εργασία και τη γνώση των γυναικών, των έγχρωμων ανθρώπων, των πληθυσμών των αυτοχθόνων/πρώτων εθνών/τοπικών κοινοτήτων και άλλων κοινωνικών ομάδων που αποκλείονται από την πρόσβαση, τον έλεγχο και τη δημιουργία τεχνολογίας.

Η συνεργασία μας αποτελείται από τέσσερις τομείς έργου:

Αλληλεγγύη: θα εργαστούμε για να υποστηρίξουμε τους οργανισμούς μας και τους ανθρώπους που τους διοικούν, μέσω οικονομικής βοήθειας, δικτύωσης & εκπαιδευτικών εκδηλώσεων, και οργανωτικής ανάπτυξης.

Συμμετοχή χρηστών και εμπλοκή κοινωνικών κινημάτων: θα δημιουργήσουμε βρόχους ανατροφοδότησης με τους χρήστες και τα κοινωνικά μας κινήματα για να διασφαλίσουμε ότι η τεχνική εργασία που κάνουμε ενημερώνεται από την εμπειρία τους και ανταποκρίνεται στις πραγματικές τους ανάγκες.

Τεχνολογική Πλατφόρμα: θα δημιουργήσουμε μια κοινή πλατφόρμα που θα επιτρέπει στους συμμετέχοντες παρόχους υπηρεσιών να διατηρούν την υποδομή τους χρησιμοποιώντας τις βέλτιστες πρακτικές για ασφάλεια, αυτοματισμό, επεκτασιμότητα και αξιοπιστία.

Κοινόχρηστη υποδομή: θα δημιουργήσουμε κοινόχρηστους πόρους για την ανάπτυξη υποδομής, την ανάπτυξη λογισμικού και τον μετριασμό των απειλών.