Členy InfraRed je přes 20 nezávislých, feministických, komunitních, protifašistických, a alternativních poskytovatelů internetových služeb z různých částí světa, odhodlaných spolupracovat a vzájemně se podporovat. Záměrem tohoto sdružení je usnadňovat komunikaci, transparentost, a spolupráci na společných projektech, zatímco všichni členové tohoto společenství zůstávají i nadále plně nezávislými organizacemi.

Naše organizace působí v různých částech světa a podporují rozdílné komunity. Všichni však sdílíme vizi o zlepšení postavení lidí které podporujeme. Informační technologie mají obrovský potenciál pomoci komunitám a organizacím pří komunikaci, učení se jeden od druhého, a organizaci jejich práce. Současně však kapitalistický systém upřednostnil vývoj technologií které ničí životní prostředí, vykořisťují pracující, a dále zvýhodňují ty kteří nejvíce profitují ze sociálních nerovností. Informační technologie jsou využívány korporacemi a národními státy k našemu škatulkování, sledování, umlčování, či dokonce věznění, zatímco s informacemi o našich nejintimnějších nejistotách je nakládáno jako se zbožím.

Poskytovatelé internetových služeb sdružení v InfraRed věří v jiné možnosti vývoje a využívání technologií. Tam kde technologický vývoj vyrůstá z potřeb lidí a sociálních hnutí s kterými denně pracujeme, tam mohou informační technologie přispěti k boji s patriarchální nadvládou, západní “bílou” dominancí, rasismem, ekonomickými nerovnostmi, a dalšími formami sociální nespravedlnosti. Zatímco technologický vývoj uhání vpřed, naše organizace se potýkají se znepokojujícími problémy s udržitelností našich aktivit a naší bezpečností. Jsme odhodláni postavit se těmto překážkám společně, prostřednictvím společných projektů, sdílení informací a koordinace našich aktivit. Chceme překlenout rozdíly mezi státy z nichž pocházíme, genderem, jazyky jimiž hovoříme, a rozdílnými finančními možnostmi našich členů. Zavazujeme se upřednostnit práci a vědomosti žen, lidí jiných kultur a ras než je “bílý” globální sever, domorodých národů a komunit, a dalších společenských skupin jež jsou tradičně vyloučeny z přístupu k technologiím, rozhodování o nich a účasti na jejich vývoji.

Naše společná práce se odvíjí ve čtyřech projektových oblastech:

Solidarita: Podporujeme naše organizace a lidi kteří jsou za nimi prostřednictvím finanční pomoci, vzdělávacích programů, a pomoci v oblasti organizačního rozvoje.

Zapojení uživatelů a sociálních hnutí: Vytvoříme takový systém pro získávání zpětné vazby od našich uživatelů a sociálních hnutí, jež nám umožní dělat naší technickou práci v souladu s jejich zkušenostmi a skutečnými potřebami.

Technologická platforma: Vytvoříme sdílenou technologickou platformu jež umožní zúčastněným poskytovatelům internetových služeb udržovat jejich technickou infrastrukturu v souladu s nejdůležitějšími poznatky ohledně bezpečnosti, automatizace, rozšiřitelnosti (scalability) a spolehlivosti.

Sdílená infrastruktura: Vytvoříme sdílené zdroje pro zavedení komunikační infrastruktury, vývoj software a zmírnění bezpečnostních rizik.