InfraRed és una xarxa de proveïdors de serveis a internet que inclou a més de 20 projectes independents, feministes, cooperatius, anti-feixistes i alternatius provinents de 19 regions diferents, que s’han unit solidàriament per donar-se suport mutu en el nostre treball comú. La nostra xarxa existeix per facilitar la comunicació, la transparència i la col·laboració dels projectes compartits entre les organitzacions que en formen part, sense deixar de reafirmar l’autonomia de cadascuna de les organitzacions.

Les nostres organitzacions treballen en diferents àrees del món i donen servei a diferents comunitats, però tenim l’objectiu comú de apoderar a les persones que donem suport. La tecnologia ens ofereix cada vegada més opcions a les comunitats i organitzacions per comunicar, compartir el coneixement i auto-organitzar-se. Alhora, el capitalisme ha prioritzat el desenvolupament de tecnologia que fa malbé el medi ambient, explota a les persones treballadores, i augmenta el poder dels qui més es beneficien de la desigualtat social. La tecnologia és usada per les corporacions i les nacions-estat per classificar-nos, perseguir-nos, silenciar-nos, empresonar-nos i mercantilitzar la nostra intimitat.

Les organitzacions proveïdores de serveis de InfraRed volem reescriure la manera en què la tecnologia és utilitzada. Creiem que la tecnologia pot servir per lluitar contra el patriarcat, la supremacia blanca, el racisme, les desigualtats econòmiques i altres formes d’injustícia social, quan el desenvolupament i ús tecnològic es fonamenten sobre les necessitats dels éssers humans i moviments socials amb els quals treballem dia a dia.

Degut a que la tecnologia avança ràpidament, les nostres organitzacions s’enfronten a desafiaments aclaparadors pel que fa a les capacitats, sostenibilitat, treball i seguretat. Les organitzacions ens comprometem a encarar juntes aquests reptes mitjançant projectes comuns, intercanvi d’informació i coordinació. Ens comprometem a superar barreres de països, gènere, llenguatge i de recursos econòmics entre els nostres membres. Ens comprometem a prioritzar el treball i coneixement de les dones, persones de color, persones de comunitats indígenes / pobles originaris / pobles nadius i de qualsevol altre grup exclòs de l’accés, control i creació de la tecnologia.

El nostre treball es concentra en quatre àrees de projectes:

Solidaritat: treballarem per recolzar les nostres organitzacions i les persones que les conformen mitjançant ajuda financera, esdeveniments per a formació i per crear xarxa, desenvolupament organitzatiu.

Col·laboració amb usuàries i moviments socials: crearem llaços de comunicació amb les persones usuàries i moviments socials per assegurar-nos que el treball tècnic que fem reflecteix la seva experiència i compleix amb les seves necessitats reals.

Plataforma tecnològica: crearem i compartirem una plataforma que ens permeti a les organitzacions proveïdores de serveis mantenir les nostres infraestructures utilitzant sistemes de millors pràctiques en temes de seguretat, automatització, escalabilitat i fiabilitat.

Infraestructura compartida: crearem recursos compartits per al desplegament d’infraestructures, per al desenvolupament de programari i per mitigar atacs.